Diagnostika

V klinickom obraze Sjögrenovho syndrómu je mnoho príznakov a symptómov – ochorenie je preto náročné na diagnostiku. Na tomto mieste popisujeme základné diagnostické metódy pre Sjögrenov syndróm.

Diagnostika symptómov a príznakov

 • Schirmerov test – test, ktorý slúži na zistenie, či je produkcia sĺz dostatočná. Pacientovi sa pod viečko zasunie savý papierik so stupnicou a výsledok sa z nej potom odčíta. Zdravé oko za 5 min zvlhčí aspoň 10mm papierika.
 • Break-up time test – test, ktorý vyhodnocuje kvalitnu slzného filmu (hlienovej a lipidovej vrstvy). Pacientovi sa do oka kvapne fluoresceín a sleduje sa doba po ktorej sa od posledného žmurknutia poruší slzný film – normálna hodnota je 10-15s.
 • Sialografia –  zobrazenie sliných žliaz pomocou röntgenového žiarenia a kontrastnej látky
 • Scintigrafia – zobrazovací test nukleárnej medicíny, založený na vychytávaní rádiofarmaka slinnými žľazami
 • Biopsia slinných žliaz – nové kritéria európsko-amerického konsenzu ju pri diagnostike nepovažujú za nutnú
 • Sonografia – zmeny neboli zaradené do diagnostických kritérií
 • Počítačová tomografia
 • Magnetická rezonancia

Iné exokrinné príznaky

 • suchá koža, pruritus, znížené potenie, šupinatenie pokožky
 • postihnutie pľúc (60% pacientov), lymfocytárna intersticiálna pneumonitída, intersticiálna pľúcna fibróza, pleurálna choroba, lymfoproliferatívne ochorenie
 • poruchy motility ezofágu, atrofická gastritída, hypopepsinogenémia, hypergastrinémia, protilátky proti parietálnym bunkám žalúdka
 • primárna biliárna cirhóza

Neexokrinné príznaky

 • Postihnutie obličiek (15-25%) – najčastejšie renálna tubulárna acidóza
 • Poškodenia nervového systému – centrálneho alebo periférneho, časté myalgie
 • Purpura – najmä na dolných končatinách
 • Raynauldov fenomén (80%)
 • Systémová vaskulitída
 • Kĺbové prejavy – artritídy
 • Postihnutie štítnej žľazy – tyreoiditída

Diagnostické kritériá

Po rôznych zmenách v diagnostických kritériách SjS vo svete vznikol americko-európsky konsenzus:

 1. Očné príznaky – trvale pocit suchého oka viac ako 3 mesiace, opakovane pocit piesku v očiach, používanie umelých sĺz viac ako 3x denne
 2. Ústne príznaky – pocit suchosti v ústach viac ako 3 mesiace, opakovane alebo trvale opuch slinných žliaz, časté zapíjanie jedla
 3. Objektivizácia očného postihnutia
 4. Histopatológia slinnej žľazy
 5. Objektivizácia postihnutia slinnej žľazy
 6. Autoprotilátky SSA (Ro) alebo SSB (La)

Laboratórne vyšetrenia:

 • Sedimentácia – trojciferné hodnoty v akútnom štádiu, normálne hodnoty chorobu nevylučujú
 • Leukopénia – znížená hladina bielych krviniek, možná prítomnosť
 • Trombocytopénia – znížená hladina krvných doštičiek, možná prítomnosť
 • Pozitivita reumatoidných faktorov (90%)
 • ANA pozitivita – najmä zrnitého typu
 • Hypergamaglobulinémia
 • Orgánovo špecifické protilátky
 • Protilátky SS-B (La) alebo SS-A (Ro) (50-80%)
 • HLA D3 antigén – primárny Sjögrenov syndróm
 • HLA D4 antigénom – sekundárny Sjögrenov syndróm

Diagnóza primárny Sjögrenov syndróm sa môže stanoviť ak:

 • je pozítívne kritérium 4. alebo 6. a ak sú zároveň pozitívne aspoň 4 zo 6 spomenutých kritérií
 • sú pozitívne aspoň 3 kritériá spomedzi kritérií 3., 4., 5. alebo 6.

Zdroje

 • Mičeková, D., Rybár, I., Mlynáriková, V., & Rovenský, J. (2008, Február). Sjögrenov syndróm – priebeh, diagnostika. Via Practica, 5(2), 80-84. Stiahnuté z http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2952
 • Mičeková, D., Mlynáriková, V., & Rovenský, J. (2005, Február). Sjögrenov syndróm – terapeutické možnosti. Via Practica, 2(2), 84-85. Stiahnuté z http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=398
 • Vitali, C. (2002). Classification criteria for Sjogren’s syndrome: A revised version of the European criteria proposed by the American-European Consensus Group. Annals of the Rheumatic Diseases, 61(6), 554-558. doi:10.1136/ard.61.6.554
 • WikiSkripta. (2016, September). Stiahnuté z http://www.wikiskripta.eu/index.php/Home