Tehotenstvo so Sjögrenovym syndrómom

Väčšina žien so Sjögrenovym syndrómom otehotnie a donosí zdravé dieťa. Môže však dôjsť ku niektorým komplikáciám. Odporúča sa tehotenstvo konzultovať s reumatológom a gynekológom, prípadne lekárom, ktorý sa zaoberá rizikovými tehotenstvami.

Leták s informáciami pre pacientov od americkej nadácie pre SJS:

Počas tehotenstva a dojčenia sa niektoré z liekov na Sjögrenov syndróm nesmú užívať.

Pred tehotenstvom je vhodné doplniť rozbor na protilátky:

 • SSA a SSB (vyššie hodnoty znamenajú vyššie riziko)
 • Fosfolipidové protilátky (APL) – Lupus anticoagulant; IgG and IgM cardiolipin antibody; IgG and IgM anti-beta2 glycoprotein I antibody

Možné komplikácie

Kogenitálny srdcový blok

Kogenitálny srdcový blok u anti-SSA/SSB pozitívnych matiek, potenciálne aj u antiRNP pozitívnych matiek je najzávažnejšou komplikáciou:

 • pri prvom tehotenstve je 2% riziko
 • ak malo predošlé dieťa blok, riziko sa zvyšuje 10-násobne
 • echokardiogram plodu týždenne od 18. do 24. týždňa tehotenstva
 • môže sa vyskytnúť kardiomyopatia
 • Nadácia pre Sjögrenov syndróm (v USA) uvádza dostupný kardiostimulátor pre plod

Neonatálny lupus

Ide o výsev pri anti-SSA/SSB pozitívnych matkách (vyskytuje sa asi u 1% pozitívnych matiek (R)):

 • autoprotilátky prestupujú placentou a počas niekoľkých týždňov sa znižujú a výsev sa zmenšuje
 • ak malo predošlé dieťa neonatálny lupus, riziko sa zvyšuje 5-násobne pre ďalšie tehotenstvo

Ďalšie možné komplikácie

 • odumretie plodu
 • spomalenie vnútromaternicového rastu
 • predčasný pôrod
 • opakujúce sa potraty
 • preeklampsia (u matiek s fosolipidovými protilátkami)

Prečítajte si zhrnutie štúdie o tehotenstve žien s autoimunitnymi ochoreniami tu.

Zdroje

Sjögren’s Syndrome Foundation, Patient Education Sheet: Pregnancy in Sjögren’s