Zodpovednosť

Informácie na tejto stránke nenahrádzajú liečbu lekárom. Sú poskytované bez akýchkoľvek záruk – negarantujeme, že sú 100% kompletné, pravdivé, presné, aktuálne alebo nezavádzajúce – hoci sa usilovne snažíme aby tomu tak bolo. Prakticky väčšina obsahu webu je rešeršom iných anglických webov o SjS, ktoré uvádzame v sekcii odkazy – rovnako ako aj pri článkoch uvádzame ich zdroje.

Prosíme, o akejkoľvek liečbe alebo diagnóze sa porozprávajte so svojim lekárom.

Informácie v časti Fórum obsahujú osobné názory diskutujúcich, ktorí za ne nesú plnú zodpovednosť.