Liečba

Odporúčania liečby syndrómu suchých očí

Bez postihnutia Meibomovej žľazy:

 • umelé slzy, gély, masti
 • omega 3 esenciálne mastné kyseliny
 • lokálny cyklosporín
 • nárazovo kortikosteroidy
 • punktálna oklúzia
 • sekretogogá
 • autológne sérum (topicky)
 • kontaktné šošovky
 • permanentná punktálna oklúzia
 • systémová protizápalová terapia
 • operácia očného viečka

S postihnutím Meibomovej žľazy:

 • umelé slzy s lipidovými komponentami
 • teplé kompresie a masáže očného viečka
 • omega 3 esenciálne mastné kyseliny
 • lokálny cyklosporín
 •  azatioprin topicky
 • lipozomálne spreje
 • orálny dixycyklín
 • uvoľnenie Meibomovej žľazy
 • punktálna oklúzia
 • sekretogogá
 • autológne sérum (topicky)
 • kontaktné šošovky
 • permanentná punktálna oklúzia
 • sondovanie Meibomovej žľazy
 • systémová protizápalová terapia
 • operácia očného viečka

Odporúčania pre suché ústa a zubný kaz

 • remineralizácia – topický fluorid, alebo amorfný kalcium fosfát (CCP)
 • stimulovanie slín
  • chuťová, žuvacia stimulácia (žuvačky, cukríky bez cukru,, xylitol, manitol)
  • pilokarpín
  • cevimelin
 • antimikrobiálna terapia – chlórhexidín

Chorobu modifikujúce lieky na liečbu bolesti pri primárnom SjS

(odporúčanie je v uvedenom poradí, podľa závažnosti symptómov)

 • Hydroxychlorochín
 • Metotrexát
 • Kombinácia hydroxychlorochínu a metotrexátu
 • Kortikosteroidy krátkodobo, ale aj dlhodobo najmenej ako je možné
 • Leflunomin
 • Sulfazalazín
 • Azatioprin
 • Cyklosporín

Liečba únavy pri primárnom SjS

 • cvičenie
 • Hydroxychlorochín

Neodporúčajú sa:

 • Dehydroepiandrosterón / DHEA
 • TNF-α inhibítory (etanercept, infliximab)

Biologická liečba Sjögrenovho syndrómu

 • Rituximab na liečbu suchej keratokonjunktivídy, xerostómie, systémových prejavov (pozor na nežiadúce reakcie!)

Neodporúčajú sa:

 • TNF-α inhibítory

Zdroj

Mlynáriková, V., Šteňová, E., & Tarabčáková, L. (2018). Sjögrenov syndróm – nové odporúčania liečby. Rheumatologia32(1-2), 3-8. Stiahnuté z: http://www.rheumatologia.herba.sk/prezentacie/2018-rheumatologia-1-2/2018-rheumatologia-1-2/assets/basic-html/page6.html