Liečba

V roku 2017 boli nadáciou pre Sjögrenov syndróm v USA spracované odporúčania liečby tohto ochorenia. Nižšie uvádzame sumár týchto odporúčaní spolu s ďalšími odporúčaniami, ktoré môžu pacientom pomôcť.

Liečba Sjögrenovho syndrómu má dve zložky:

 • potlačenie autoimunitného zápalu
 • nahradenie chýbajúcich výlučkov žliaz a potláčanie symptómov

Potlačenie zápalu

Lieky modifikujúce ochorenie

(odporúčanie je v uvedenom poradí, podľa aktivity ochorenia)

 • Hydroxychlorochín (Plaquenil)
 • Metotrexát
 • Kombinácia hydroxychlorochínu a metotrexátu
 • Kortikosteroidy krátkodobo, ale aj dlhodobo najmenej ako je možné
 • Leflunomin
 • Sulfazalazín
 • Azatioprin
 • Cyklosporín

Biologická liečba Sjögrenovho syndrómu

 • Rituximab na liečbu suchej keratokonjunktivídy, xerostómie, systémových prejavov (pozor na nežiadúce reakcie!)
 • Neodporúčajú sa: TNF-α inhibítory

Symptomatická liečba

Liečba suchých očí

Bez postihnutia Meibomovej žľazy:

 • umelé slzy, gély, masti
 • omega 3 esenciálne mastné kyseliny
 • lokálny cyklosporín
 • nárazovo kortikosteroidy
 • punktálna oklúzia
 • sekretogogá
 • autológne sérum (topicky)
 • kontaktné šošovky
 • permanentná punktálna oklúzia
 • systémová protizápalová terapia
 • operácia očného viečka

S postihnutím Meibomovej žľazy:

 • umelé slzy s lipidovými komponentami
 • teplé kompresie a masáže očného viečka
 • omega 3 esenciálne mastné kyseliny
 • lokálny cyklosporín
 •  azatioprin topicky
 • lipozomálne spreje
 • orálny dixycyklín
 • uvoľnenie Meibomovej žľazy
 • punktálna oklúzia
 • sekretogogá
 • autológne sérum (topicky)
 • kontaktné šošovky
 • permanentná punktálna oklúzia
 • sondovanie Meibomovej žľazy
 • systémová protizápalová terapia
 • operácia očného viečka

Odporúčania pre suché ústa a zubný kaz

 • remineralizácia – topický fluorid, amorfný kalcium fosfát (CCP)
 • stimulovanie slín
  • chuťová, žuvacia stimulácia (žuvačky, cukríky bez cukru, xylitol, manitol)
  • pilokarpín
  • cevimelin
 • antimikrobiálna terapia – chlórhexidín

Liečba únavy pri primárnom SjS

 • cvičenie
 • Hydroxychlorochín
 • Neodporúčajú sa: Dehydroepiandrosterón / DHEA, TNF-α inhibítory (etanercept, infliximab)

Zdroj

Mlynáriková, V., Šteňová, E., & Tarabčáková, L. (2018). Sjögrenov syndróm – nové odporúčania liečby. Rheumatologia32(1-2), 3-8. Stiahnuté z: http://www.rheumatologia.herba.sk/prezentacie/2018-rheumatologia-1-2/2018-rheumatologia-1-2/assets/basic-html/page6.html