Dôsledky tehotenstva u žien so zriedkavými autoimunitnými ochoreniami

Cieľ: Preskúmanie dôsledkov tehotenstva a používania zdravotníckych služieb medzi ženami so zriedkavými autoimunitnými ochoreniami.

Metódy: Táto populačná skupinová štúdia Austrálskej pôrodnej populácie (2001-2011) použila záznamy o narodeniach spojené so záznamami nemocníc – použila tie, ktoré sa týkali zriedkavých autoimunitných ochorení. Jednalo sa o systémovú vaskulitídu, vaskulitídu limitovanú na kožu, Sjögrenov syndróm, systémovú sklerózu, Behcetovu chorobu, polymyozitídu, dermatomyozitídu a iné ochorenia zahŕňajúce systémové poškodenie spojivového tkaniva. Vylúčené boli pôrody žien so systémovým lupusom erythematosus alebo reumatoidnej artritídy, rovnako ako aj narodenia, ktoré sa udiali skôr ako 6 mesiacov po diagnóze zriedkavého autoimunitného ochorenia. Na porovnanie výsledkov štúdie medzi ženami s autoimunitnými ochoreniami a všeobecnou pôrodnou populáciou bola použitá modifikovaná Poissonova regresia.

Výsledky: Z celkovej populácie pôrodov v počte 991701, bolo medzi 239 ženami so zriedkavými autoimunitnými ochoreniami 409 pôrodov (0,04%). Zo 409 pôrodov bolo 202 (49%) rodených sekciou (cisárskym rezom) a 72 (18%) pôrodov bolo predčasných, tieto hodnoty sú signifikantne vyššie v porovnaní so všeobecnou populáciou (28% a 7%). V porovnaní so všeobecnou populáciou mali ženy s autoimunitnými ochoreniami vyšší podiel problémov spojených s hypertenziou, krvácaním, ťažkou materskou morbiditou a vyžadovali dlhšiu hospitalizáciu pri pôrode, viac výkonov a terciárnu pôrodnú starostlivosť. Novorodenci matiek s autoimunitnými ochoreniami mali v porovnaní s inými novorodencami zvýšené riziko pobytu na novorodeneckej JIS, riziko ťažkej novorodeneckej morbidity / úmrtia.

Záver: Zatiaľ, čo väčšina žien so zriedkavými autoimunitnými ochoreniami donosila zdravé deti, v týchto prípadoch bolo zvýšené riziko na jednej strane komplikácii matky, na druhej negatívnych dôsledkov pre novorodenca – čo poukazuje na potrebu dôkladného monitorovania tehotenstiev týchto žien.

Na sjogren.sk uverejňujeme preklad abstraktu, odkaz na pôvodný záznam o štúdii nájdete v datbáze PubMed

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.